กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2016  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลกอีกทั้งให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า  และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข จึงได้จัดเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการจัดงานรื่นเริงในวันคริสต์มาสนี้ เพื่อให้เด็กๆ เห็นความสำคัญ  และร่วมแสดงความยินดีกับวันคริสต์มาสกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมงานรื่นเริงในวันคริสต์มาส ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2558