วจนพิธีกรรมฉลองศาสนนามนักบุญซิสเตอร์คณะผู้บริหาร 2561

พิมพ์


ฝ่ายจิตตาภิบาล-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ และนักบุญมารีอา มักดาเลนา ซิสเตอร์วิภา วิวัฒนมนตรี นักบุญคริสตีน่า ซิสเตอร์นุชนารถ เอกตระกูล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กิจกรรมในวันนี้ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร พร้อมทั้งมีการแสดงของครูและนักเรียนบนเวทีให้ได้ชมกันอย่างมีความสุข พร้อมนี้ทางผู้บริหาร ได้เลี้ยงไอศกรีม-เค้กกล้วยหอม คุณครูและนักเรียน ได้เอร็ดอร่อย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและอบอุ่น

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/web-feastday61#sigFreeIddc3bc2759d