นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พร้อมคุณครูประณีต เชี่ยวนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง คุณครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/64vaccine#sigFreeIded5f5d2d75