กิจกรรม VSED ปี 2565

พิมพ์


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกความกล้า ท้าความดี VSED อาสา ปี 3 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีกิจกรรม นันทนาการสานสัมพันธ์, พลังอาสา กล้าทำดี, ต้นกล้า VSED ปี 2022, ศูนย์การเรียนรู้พระหฤทัยสืบสานรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

และเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED ) ได้ไปศึกษาธรรมชาติที่วนอุทยานปราณบุรี กิจกรรมอาบป่า ชื่อ  " เดินช้าๆ อาบป่าปราณบุรี " เมื่อสมาชิกชมรมก้าวเข้าป่า เราเหมือนสิ่งหนึ่งที่เล็กๆในป่า เดินช้าๆ เรียนรู้โดยใช้ผัสสะ  ในร่างกายเรา  ตา ( มองสิ่งต่างๆในผื้นป่า) หู  ( ฟังเสียงธรรมชาติ  นกร้อง กุ้งดีดขัน สายลมพัดไหวกระทบใบไม้ )จมูก (รับรู้กลิ่นแห่งผืนป่าชายเลย )ลิ้น  (ชิมรสชาติใบไม้ )กาย ( สัมผัสต้นไม้ โอบกอด ) ใจ ( เรียนรู้แห่งผืนป่า ) เชื่อมโยงสรรพสิ่งให้ใจเชื่อมโยงมองละเอียดๆ    จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในธรรมชาติที่สวยที่สุด ณ เวลานั้น  ที่นั่น นั้นมีความหมาย เราบอกรักธรรมชาติและจะร่วมรักษาป่าไม้

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/65vsed#sigFreeIdb580491592