กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ สำหรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆ ปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับกิจกรรมที่จัด เพื่อเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน...

สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลได้จัดบูธกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมาร่วมงานและได้ร่วมกิจกรรมตามบูธต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความคิด ความสร้างสรรค์
นักเรียนระดับมัธยมต้น ได้มีการตอบปัญหาและทดลองปฎิบัติงานเกี่ยวกับการทดลอง เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
และในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทางฝ่ายวิชาการได้นำนักเรียนระดับมัธยมปลาย ไปศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ เมืองทองธานี ซึ่งนักเรียนได้เข้าดูกิจกรรมตามบูธต่างๆ กันอย่างสนุกพร้อมได้รับความรู้ ในสิ่งที่ไม่มีในบทเรียน

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/65science#sigFreeId55425dd6e9