ปัจฉิมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ จัดปัจฉิมนิเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา  2565  โอกาสนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ งานที่ได้ทำตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระได้แบ่งปันผลของการทำงาน และเสนอแนวทางสำหรับปีการศึกษาหน้า

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/65finalteacher#sigFreeId51f4ecffce