ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/2565

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ  กำหนดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  5  และรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  พร้อมรับหนังสือแบบเรียนของนักเรียน ณ ลานพ่อปีโอ
ชั้น ป.1 - ป.3 รับผลการประเมินเวลา 08.00-10.00 น.
ชั้น ป.4 - ป.6 รับผลการประเมินเวลา 10.00-12.00 น.
ชั้น ม.1 - ม.5 รับผลการประเมินเวลา 13.00-15.00 น.

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/finalpm2565#sigFreeId5bfac44df4