กิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โดยคุณครูอารีย์ เอี่ยมยอด ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตดอนเมือง ได้มาให้ความรู้เรื่องการทดสอบอาหารที่ปลอดภัย “โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย” กิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โดยได้มีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เขาร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติใช้น้ำยาสำหรับทดสอบอาหาร ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/65testfood#sigFreeId97aed30c02