กิจกรรมรำลึก 100 ปี มรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมรำลึก 100 ปี มรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้ จัดนิทรรศการประวัติของคุณพ่อ  จัดให้มีการประกวดร้องเพลงร้องเพลงสดุดีคุณพ่อปีโอ  วาดภาพระบายสีคุณพ่อปีโอ  เรียงความสดุดีคุณพ่อปีโอ และกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อปีโอ พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังได้จัดนักเรียนไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รอโอกาส