กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/boy-scouts58-p1#sigFreeId5fe01d5988