กิจกรรมวันวิชาการ

พิมพ์


เมื่อที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ฝ่ายวิชาการได้จัดงานวันวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ วิชาการเลิศล้ำ  ก้าวนำเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารี  ศรีแผ่นดิน สิรินธร ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ อีกทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ รวมถึงเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-vichakarn58#sigFreeId622b50e2e4