โครงการ "เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร"

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง จัดโครงการ "เสียสละ อุทิศตน เยาวชนจราจร" ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภข เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบการขับขี่ยานพาหนะ การรู้และเคารพกฎจราจร เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เข้ารับการอบรม ไปให้ความรู้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับขี่และการเคารพกฎจราจร โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 80 คน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/asajarajon-57#sigFreeIdbc8a7d4f52