กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ได้มีการประกวดพานไหว้ครู ที่บริเวณอุทยานแห่งปัญญา ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าแข่งขันกันหลายทีม ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด ประดิษฐ์พานออกมาอย่างสวยงาม โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เป็นกรรมการตัดสิน

ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ และได้กระทำตนในการมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-waiku57#sigFreeIdc92383173d