กิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์สร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนุกแบบวิถีไทย”

พิมพ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12.30 น. ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเสริมสิริมงคลให้ตัวเองและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (น้ำ)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/66songkran#sigFreeId63d11c6ec7