กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดงานวันครู “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง  ณ อาคารมารีย์สวรรค์  การจัดงานในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม พิธีบูชาครู จากนั้น เป็นพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มอบโล่แด่ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ  ครูดีศรีพระหฤทัย และครูรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส อีกทั้งสมาคมผู้ปกครองได้เข้าร่วมพิธี และได้มอบของรางวัลและแสดงความยินดีให้กับครูดีเด่นทุกประเภทด้วย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-wankru2560#sigFreeId1af21777db