กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   มีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีให้นักเรียนฟัง ซึ่งปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดังนี้  "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" อีกทั้งได้สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยการเล่นเกมของแต่ระดับละชั้น มีการแจกของรางวัลมากมาย