กิจกรรมวันสุนทรภู่

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อรำลึกถึงกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา