โครงการลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากสารเสพติด พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนีมาให้ความรู้แก่นักเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-yasebtid57#sigFreeId755948ce8b