กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ 8 H”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม อัตลักษณ์ 8 H โดยได้จัดให้นักเรียนได้เข้าฐานเรียนรู้ 8 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web8h#sigFreeIdada986f3e6