กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึกระเบียบ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-scout57-p2#sigFreeIdf30f1eb02b