กิจกรรม “หรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 5” ระดับปฐมวัย

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2014  ฝ่ายปฐมได้จัดกิจกรรม “หรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 5” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ที่จะช่วยให้เด็กมีจินตนาการ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ จิตใจอ่อนโยน สนุก สนาน และผ่อนคลาย การร้องเพลงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งต่อไปในอนาคตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-monplang57#sigFreeIdd975e673d2