งานราตรีปฐมวัยพระหฤทัยสัมพันธ์...2014 ระดับปฐมวัย

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดงานราตรีปฐมวัยพระหฤทัยสัมพันธ์...2014 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อร่วมยินดีและฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสในโอกาสเทศกาลวันคริสต์มาส 2015 ที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งส่งเสริมศักยภาพความสามารถของเด็กปฐมวัยให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกตามวัย และเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน