กิจกรรมฉลองศาสนนามนักบุญคณะผู้บริหาร

พิมพ์


คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมารีอา ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ  กตัญญู และร่วมฉลองนามนักบุญของคณะผู้บริหารทุกท่าน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กิจกรรมในวันนี้ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหาร   พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและอบอุ่น