กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง

พิมพ์


ในปีการศึกษา  2560   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองและสถานศึกษา    เพื่อการดำเนินงานที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา   ก่อให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-p1#sigFreeId574ca36131


เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-p1#sigFreeIdbef6e1bcab