โครงการสร้างผู้นำด้วยความดี ปี 2 ทำดีเพื่อโรงเรียนของเรา

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  ฝ่ายปกครองได้นำคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำด้วยความดี ปี 2 ทำดีเพื่อโรงเรียนของเรา ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนในเครือคาทอลิก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานในโรงเรียน เพื่อนักเรียนได้นำประสบการณ์ใหม่ๆ ไปปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-leader57#sigFreeIdbaa224d631