กิจกรรมเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการและอาคารสถานที่ ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันภัยจากอัคคีภัย วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการป้องกันจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-fire62#sigFreeId901d0de8a9