ประเมินโรงเรียน โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องประชุม บ้านธารพระพร ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครู และนักเรียนตามวัตถุนโยบายลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์พลังและสิ่งแวดล้อม โดยจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำลงร้อยละ 2 ลดขยะลงร้อยละ 10 ซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน ทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-energy59#sigFreeId999937d5f1