กิจกรรมวันเด็กชาติ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559  ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้อ่านสารและคำขวัญวันเด็ก “เด็กดี หมั่นเพียร  เรียนรู้ สู่อนาคต”   ของนายกรัฐมนตรี    จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัติเด็กดีศีรพระหฤทัย และได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอีกด้วย เด็กๆ ทุกคนต่างสนุกสนาน พร้อมรับของขวัญจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร ที่ได้นำของขวัญ  มาร่วมสนับสนุนในการจัดงาน วันเด็กประจำปี 2558