กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ครู - ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติงานนาน 25 ปี และสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยคุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/2565teacher-1#sigFreeId02097da4d1