พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16

พิมพ์


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีอำลาและพิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ผู้บริหาร ครู และน้องๆ ร่วมสถาบันเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนซึ่งจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และขอพระอวยพรให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิตการเรียนและการงานต่อไป

<< คลิกเพื่อดูรูปภาพ >>