สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้มีการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนและในระหว่างวันก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร มาให้ความรู้แต่นักเรียนในเรื่องไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสนี้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-test63#sigFreeId5cfa5d675f