โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ระดับปฐมวัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ฝ่ายปฐมวัยได้นำนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “เอนฟา เบรน เอ็กซ์โป 360’ จีเนียส” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “4 ปฏิบัติการทางสมอง เส้นทางสู่ 360’ อัจฉริยะรอบด้าน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมพัฒนาการสมองที่ดีตั้งแต่วัยเริ่มเรียนรู้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน