กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พิมพ์


เมื่อวัน 27 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “สมโภชดวงพระหฤของพระเยซูเจ้า” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบพระคุณและระลึกถึงดวงพระหฤทัยของพระเยซูคริสต์เจ้า ที่ท่านเป็นผู้เสียสละและประทานความรัก ความเมตตาแก่มนุษย์