โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560    ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร และเห็นความสำคัญของความปลอดภัย  อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการใช้สัญญาณจราจร  แก่ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการ  เพื่อเป็นจราจรจิตอาสาที่เสียสละในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ และหลังเลิกเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกันที่ใช้การจราจรภายในเขตโรงเรียน ให้ได้รับความปลอดภัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-jarajon60#sigFreeIde6e002b142