กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ชั้น ป.1-ป.2 ปี 2560

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดให้มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 (IP)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ   เสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ   บรรยากาศในการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-ip60-p1p2#sigFreeIdf0aab10ecc