กิจกรรมร้อยดวงใจพระหฤทัยใจเป็นหนึ่ง 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่  13-14 กรกฎาคม 2560  ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมร้อยดวงใจพระหฤทัยใจเป็นหนึ่ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้รอโอกาส ตามจิตตารมณ์ของพระหฤทัย คือ รับใช้ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับชีวิตที่จะนำความรักไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น ด้วยความอบอุ่นและเป็นครอบครัวเดียวกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-visit60#sigFreeIdb87bdf7213

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-visit60#sigFreeId917facb7fa

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-visit60#sigFreeIded60c2337e