กิจกรรม ”ศิษย์เก่าสุขสันต์ ลูกพระหฤทัยสุขศรี” ครั้งที่ 1

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559    สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยดอนเมือง(มารีย์สวรรค์) ได้จัดกิจกรรม ”ศิษย์เก่าสุขสันต์ ลูกพระหฤทัยสุขศรี” ครั้งที่ 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียนในการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่  อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน และเพื่อสนับสนุนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-sitkaow59#sigFreeIda9a8b183a3