กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2559

พิมพ์


วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้นำเทียนจำนำพรรษา ตามวัดต่างๆ 9 วัด ดังนี้ 1. วัดดอนเมืองพระอารามหลวง 2. วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) 3. วัดนาวง (โรงหีบ) 4. วัดสายอำพันธ์เอมสาร 5. วัดคลองบ้านใหม่ 6. วัดเทพนิมิตต์ 7. วัดพรหมรังสี 8. วัดสีกันพุทธสยาม 9. วัดหลักสี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา

ถวายเทียนพรรษาที่วัดดอนเมืองพระอารามหลวง

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/2559#sigFreeId1dcd30df11

ถวายเทียนพรรษาที่วัดนาวง (โรงหีบ)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/2559#sigFreeIdc91a33506e

ถวายเทียนพรรษาที่วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/2559#sigFreeId46cb7f84c5

ถวายเทียนพรรษาที่วัดหลักสี่

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/2559#sigFreeId622b71f878