กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย 2560

พิมพ์


ฝ่ายปฐมวัย ได้พาน้องๆ ปฐมวัยปีที 1, 2 และ3 ไปเรียนรู้นอกสถานที่  ณ  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร ,  สวนสนุกดรีมเวิลด์  และสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับการสัมผัสประสบการณ์  ทำให้ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนอีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ สวนจตุจักร

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour60-pt1#sigFreeId67187c68c7

ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 2 สวนสนุกดรีมเวิลด์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour60-pt1#sigFreeId44c3eaef81

ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยปีที่ 3 สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour60-pt1#sigFreeId8f534ff46f