กิจกรรมวันลอยกระทง 2558

พิมพ์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-loykatong58#sigFreeId6285aaf641