รับรางวัล Energy Mind Award 2014

พิมพ์


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานและได้รับรางวัล Energy Mind Award ระดับ 3 ดาว และรางวัล Young Energy Master Award สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเกียรติบัตรในการเป็นเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ดาวทาวน์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยรางวัล Energy Mind Award 2014 นี้จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง