กิจกรรม “นิทรรศการวันปิดโครงงานวิทยาศาสตร์” ระดับปฐมวัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม  “นิทรรศการวันปิดโครงงานวิทยาศาสตร์”   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการนำเสนอผลงานในการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดแก้ปัญหา  การตัดสินใจในการเรียน อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/close57#sigFreeId1021164dab