การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

พิมพ์


เมื่อวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2556  ผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง ได้จัดให้มีการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของผู้กำกับลูกเสือ และเพื่อให้พัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/a-t-c#sigFreeId80774a4f06