กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-science58#sigFreeId70135a9373

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-science58#sigFreeId4a30fd29dd