ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อแถลงนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองระดับห้องเรียนและระดับชั้นเรียน พร้อมนี้ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดูลูกยุค 4.0, การนำเสนอเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และแนะนำคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ปิดท้ายได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดอนเมืองมาชี้แจงเรื่องการใช้กฎจราจรและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมาส่งบุตรหลานที่หน้าโรงเรียนในช่วงเช้า หลังจากนั้นผู้ปกครองก็ได้เข้าพบคุณครูประจำชั้นของบุตรหลานในแต่ละระดับชั้น

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/03meeting62#sigFreeId1dee1cc922