เนื้อหา

ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/2565

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และรับหนังสือแบบเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ลานพ่อปีโอ
ชั้น ป.1 - ป.3 รับผลการประเมินเวลา 08.00-10.00 น.
ชั้น ป.4 - ป.6 รับผลการประเมินเวลา 10.00-12.00 น.
ชั้น ม.1 - ม.5 รับผลการประเมินเวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/2565

พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ซึ่งจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17

กิจกรรมร่วมยินดีกับความสำเร็จของปฐมวัยปีที่ 3

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมร่วมยินดีกับความสำเร็จของลูกรักระดับปฐมวัยปีที่ 3 ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โดยมี ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ มาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และในช่วงเวลา 12.00-15.00 น. ได้จัดงานประจำปี “งานฟ้า-ขาว ปฐมวัยสัมพันธ์...2023” ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมร่วมยินดีกับความสำเร็จของปฐมวัยปีที่ 3