รำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ( ปีโอ )

พิมพ์


วันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน 2564 คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร  ผู้แทนคณะครู  นักเรียน  ร่วมใจสวดภาวนารำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์  อัลฟองส์  ดอนต์ ( ปีโอ ) ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  โอกาสครบรอบวันมรณกรรม

อ่านเพิ่มเติม: รำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ( ปีโอ )

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

พิมพ์


คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2