อบรมโครงการเยาวชนนักป้องกัน รู้ทันภัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2557  ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนนักป้องกัน รู้ทันภัย” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อพบเหตุสาธารณภัย การรู้จักเอาใจใส่ เรื่องความปลอดภัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-akkeepai58#sigFreeId4a2e8f9094