กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

พิมพ์


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ สร้างความรัก ความอบอุ่นระหว่างคนในครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียนที่เป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ การมอบต้นมะลิไปกราบขอพรจากแม่ บางคนได้แต่งบทกลอนวันแม่เขียนใส่การ์ดมอบให้แม่เพื่อเป็นของขวัญ อีกทั้งผู้บริหาร ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นมะลิเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยความขอบคุณยิ่ง


---------- กล้อง 1 ----------

---------- กล้อง 2 ----------

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 ระดับปฐมวัย
จัดขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยความขอบคุณยิ่ง