รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2566

พิมพ์


เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการไปแข่งกีฬาภายนอก โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66julystudent#sigFreeId869938519b